LMR i Media

2021

21-03-27: 1011 läkare och läkarstudenter i upprop: Agera mot rasismen i vården | Expressen

21-06-10: Stop Asian Hate | Karolina, KLFs medlemstidning (finns ej som webbtidning)

21-06-10: En läkarutbildning för alla | Karolina

21-07-13: Karolinska Institutets skallsamling måste återlämnas till folken | Dagens ETC

21-07-17: Kjöllers text saknar fakta och respekt för människovärde | Dagens ETC

2022

22-03-29: Rasismen fortsätter att skörda liv i svensk sjukvård | Läkartidningen

22-04-22: Internationellt adopterade måste få ett mer professionellt samtalsstöd | Fempers Nyheter

22-05-25: Det han sa gör ont | Vård och Värde

22-05-25: Rasismen i svensk sjukvård – vem ska ta kampen? | Vård och värde

22-06-10: Stoppa rasismen i förlossningsvården | Karolina

22-06-10: Underläkarfällan stoppar kvinnliga läkare utbildade utanför EU/EES | Karolina

22-06-10: Läkare mot rasism behövs | Karolina

22-07-05: De vill bekämpa rasism inom vården: “Sker konstant” | Syre

22-07-11: Debatt: Bäddat för vårdskador om tolkar slopas i sjukvården | SvD Debatt

22-11-27: Stoppa rasismen i förlossningsvården | Expressen

22-11-30: Läkare tror fortfarande på slavägarnas lögner | Aftonbladet (omnämnda)

22-12-08: Vad önskar du år 2023? | Sjukhusläkaren

22-12-21: Vi kommer att vägra ange våra patienter | Aftonbladet

2023

23-03-10: Migrationsverkets handläggare bör inte bedöma suicidrisk | Läkartidningen (medsignerare)

23-03-20: Läkare mot rasism: “Rasism journalförs aldrig” | Revansch

23-05-05: Lyssna på internationella larm om svensk ojämlikhet | Dagens Medicin

23-08-30: Karolinska institutet – ta ansvar för historien – Syre (tidningensyre.se)

23-09-06: Dags att inkludera melaninrik hud i vårdutbildningarna (lakartidningen.se)

23-11-28: ”Vi som svenska medborgare är inte en skock får” | Dagens ETC

23-11-29: Tusentals vårdanställda: Vi kräver permanent eldupphör | Dagens ETC

2024

24-03-13: Debatt: Kongos barn offras för mineraler till väst | Proletären (proletaren.se)