Kalendarium

Tidigare föreläsningar

2021

▪️ Rasism i vården, Region Gävleborg, 21-10-29

▪️ Rasism i vården, Region Gävleborg, 21-12-15

2022

▪️ Session “Är vården i Sverige jämlik”, SFAM kongress, Gävle, 22-03-31

▪️ Rasism i vården med fokus på psykiatrin, Centrum för psykiatriforskning, Stockholm, 22-06-01

▪️ Rasism i vården, primärvården Sydost, Region Stockholm, 22-09-08

▪️ Diskriminering i svensk sjukvård, Närhälsan Boda Vårdcentral, Borås, 22-10-07

▪️ Undervisning om rasism i vården på läkarprogrammet, termin 3, Karolinska Institutet, Stockholm, 22-11-21

2023

▪️ Läkare mot rasism – vårt arbete, RFSU, digitalt, 23-02-22

▪️ Undervisning om rasism i vården på läkarprogrammet, termin 3, Karolinska Institutet, Stockholm, 23-04-19

▪️ Läkare mot rasism – vårt arbete, RFSU Umeå, digitalt, 23-05-25

▪️ Rasism i vården med fokus på SRHR, RFSU, Stockholm, 23-10-24

▪️ Undervisning om rasism i vården på läkarprogrammet, termin 3, Karolinska Institutet, Stockholm 23-11-23

▪️ Rasism i hälso- och sjukvården, kurs för ST-läkare och specialister, Södersjukhuset, Stockholm, 23-12-07

2024

▪️ Kurs: Rasism, ett hot mot patientsäkerheten. Transkulturellt Centrum, Stockholm, 24-05-16.

Tidigare medverkan, övrigt

2021

▪️ Seminarium om rasism i vården, Region Västra Götaland, 21-09-30

▪️ Seminarium om rasism i vården, Transkulturellt Centrum, Region Stockholm, 21-11-17

2022

▪️ Samtal om jämlik vård, Konsthall C, Farsta, Stockholm, 22-06-09

▪️ Stockholm mot rasism, antirasistisk demonstration, Stockholm, 22-09-17

▪️ Mänskliga kvarlevor på Karolinska Institutet – samtal med berörda grupper. Arrangerat av Amnesty Sápmi och CEMFOR, Biograf Zita, 22-09-20

▪️ Antirasistisk referensgrupp, RFSU, Stockholm, 22-10-24

▪️ Ljusceremoni för de stulna kvarlevorna på Karolinska Institutet, Stockholm, 22-11-05

▪️ Manifestion till minne av Novemberpogromerna, Stockholm, 22-11-09

▪️ Rasism i vården, introduktion, mentorsmöte Karolinska Institutet, Stockholm, 22-11-16

▪️ Dialogmöte med Diskrimineringsombudsmannen, Stockholm, 22-11-24

2023

▪️ Riv Tidöavtalet, demonstration, Malmö, 23-03-11

▪️ Riv Tidöavtalet, demonstration, Stockholm, 23-04-15

▪️ Riv Tidöavtalet, demonstration, Göteborg, 23-06-06.

▪️ March on Washington, 60-årsjubileum, Uppsala, 23-08-27

▪️ Stoppa Angiverilagen!, demonstration, Stockholm, 23-09-10

▪️ Stoppa Angiverilagen!, demonstration, Malmö, 23-09-24 (medarrangör)

▪️ Manifestation för fred i Palestina, Stockholm, 23-10-29

▪️ Manifestion till minne av Novemberpogromerna, Stockholm, 23-11-09

▪️ Deltagande i referensgrupp “Jämlik förlossningsvård”, RFSU, 23-12-07

2024

▪️ Deltagande i referensgrupp “Jämlik förlossningsvård”, RFSU, VT -24

▪️ Fundraiser and teach-in, Palestine Direct Action Fund Stockholm, 24-04-05

▪️ Demonstration för Kongo med Hope4kinshasa, Stockholm, 24-04-06

▪️ Solidaritetskväll för Palestinas vårdarbetare, Stockholm, 24-04-06

▪️ Demonstration för Palestinas vårdarbetare, Together 4 Palestine, Stockholm, 24-04-13

▪️▪️▪️

Priser och utmärkelser:

▪️ Årets kraft 2023, föreningen Streetgäris, 23-03-08 (mer info här)

▪️ Diversity Index Awards 2023, kategorin “etnisk tillhörighet”, tillsammans med Zainab Jones

▪️▪️▪️

Kommande medverkan (preliminärt):

▪️ Demonstration, “Tillsammans mot rasism”, Stockholm, 24-06-02