Vårt arbete

Läkare mot rasism är en förening med ett tydligt mål: En jämlik svensk sjukvård. Vi uppmärksammar och bekämpar rasism mot både patienter och personal i sjukvården. Via våra sociala medie-plattformar når vi ut till mellan 20 000 och 100 000 följare per månad.

Ett urval av det arbete vi gör som förening:

  • Upprättande av kunskapsbank för rasism i vården
  • Föreläsningar i kliniska verksamheter och för organisationer
  • Nätverksbildande och införande av lokala representanter
  • Opinionsbildning
  • Stöttning och rådgivning för patienter, studenter och vårdarbetare i enskilda fall, inklusive medverkan på möten, kommunikation med verksamheter, hjälp med journalgranskning och IVO-anmälningar
  • Granskning av enskilda universitet och kliniker
  • Medverkan i antirasistiska initiativ och på demonstrationer
  • Bistår i efterlysningar av jurister och trygga vårdgivare

Så fort vi ordnat ett medlemsregister och det finns möjlighet att bli medlem kommer vi att meddela det här på hemsidan och i våra sociala medier.

Vi uppdaterar våra Facebook- och Instagram-sidor kontinuerligt. Stötta gärna oss genom att följa oss där!