Möten

Vi träffar gärna politiker och intresseorganisationer i den mån vi har utrymme. Då samtliga av oss i styrelsen arbetar heltid, varav många därutöver går jourer och/eller forskar, har vi dock begränsat utrymme i våra kalendrar och ofta svårt att träffas eller höras på ordinarie arbetstid. För våra kontaktuppgifter, se fliken “Kontakta oss”.