Kontakta oss

Vi välkomnar media, politiker, privatpersoner, organisationer, myndigheter samt representanter för arbetsgivare och fackförbund att höra av sig till oss. Vi bidrar gärna utifrån de förutsättningar vi har vid given tidpunkt.

Kontaktuppgifter

E-mail: lakare.mot.rasism@gmail.com

Twitter: @Lrasism

Instagram: lakare.mot.rasism

Facebook: Läkare mot rasism

Linkedin: Läkare mot rasism

Clubhouse: Läkare mot rasism

Postadress:

Läkare mot rasism
Box 2212
116 74 Stockholm

Föreläsningar och seminarier

Föreläsningar om rasism i vården är en viktig del av vårt arbete. Om du vill att vi föreläser i din verksamhet, kontakta gärna oss på lakare.mot.rasism@gmail.com, eller skriv direkt till oss i sociala medier.

Vi har ett brett undervisningsmaterial och kan anpassa det efter vad som är mest relevant för sammanhanget (medicinsk inriktning, yrkesgrupp, svensk/internationell kontext).

Vi använder oss av interaktiva moment som mentometer och gruppdiskussioner i våra föreläsningar när det är möjligt

Bifoga gärna

Bra information att inkludera vid förfrågningar om deltagande i event är: Lokal, adress, ersättning, förslag på datum och tider, hur lång tid eventet pågår, antal deltagare, om deltagande är på plats eller via länk, eventuella förkunskaper bland deltagare. Hör gärna av er i god tid! Ju bättre framförhållning, desto större chans att vi kan medverka.

Använd gärna vårt formulär för föreläsningsförfrågningar för att ta kontakt med oss.

För journalister

Om du är journalist eller jobbar i media och uppmärksammar rasism i vården är vi intresserade av att ha kontakt. Vi får många tips och ibland önskar uppgiftslämnaren att det ska delas vidare till media. Vi är väldigt måna om att främst lämna information till personer inom media som är väl insatta inom området och förstår strukturell rasism.

OBS! Vi bistår inte journalister i att förmedla direkt kontakt med patienter eller kollegor som har utsatts för rasism. Detta beslut grundar sig i att vi tidigare sett att medial exponering ofta fått mycket negativa konsekvenser i flera avseenden för de som varit modiga nog att berätta om sina erfarenheter. Vi ser hellre att media ställer de ansvariga till svars. Vi är en helt ideell organisation och försöker prioritera de förfrågningar från media som vi bedömer bäst kan hjälpa de som drabbas av rasism i vården. Vi tar enstaka arvoderade uppdrag från media för att hjälpa till med bakgrundsinformation, inriktning på inslag eller deltar i panelsamtal och debatter.

Vi lämnar aldrig ut namn på enskilda styrelseledamöter, medlemmar eller de som lämnar information till oss!